Nuoret

Nuorten vapaa-ajan toiminta

Nuorille järjestetään kulttuuri- ja harrastustoimintaa kaupunkien nuorisotiloissa. Apua, tukea ja neuvontaa on tarjolla myös nuorten neuvontapisteissä. Neuvontapisteistä saa tietoa esimerkiksi asumiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa.

Nuorisotilat
Kaupungin nuorisotiloissa voit

• tavata kavereita
• harrastaa musiikkia ja liikuntaa
• osallistua kursseille ja kerhoihin
• osallistua leireille, retkille ja muihin tapahtumiin.

Saat nuorisotilojen työntekijöiltä tarvittaessa apua, neuvontaa ja tukea.

Helsinginseutu Nuoret